Podaci o preduzeću:

 
naziv firme: D.O.O. "INKOMERC" Subotica
sedište firme: Subotica, Miloša Obilića 25
broj tekućeg računa: 220-21501-94 ProCredit Bank, filijala Subotica
PIB: 101997674
matični broj: 08709700
registarski broj: 23608709700
šifra delatnosti: 51530
telefon: +381 24 556-775, +381 24 572-246
e-mail: inkomerc@open.telekom.rs
ovlašćene osobe: Nikola Čokorac - osnivač / tel: +381 63 458 693
  Tostaš Ištvan - direktor / tel: +381 63 458 699
  Veselin Vuletić - zamenik direktora / tel: +381 63 458 707
Za sve detaljnije informacije stojimo Vam na raspolaganju - nazovite nas ili dođite u naše prostorije.